apoo

12 tekstów – auto­rem jest apoo.

dziurą mi w ser­cu jes­teś
ciężkie ka­mienie twych bezsłów
we mnie rzucane
raną w umyśle
skręce­niem żołądka
każdą bolącą myślą nad ranem

a być miałeś szczęściem
pro­mieniem słońca złocistym
na łóżku mym miałeś mieć miejsce
pod księżycem sreb­rzys­tym
a..
dziurą mi w ser­cu jesteś
kulą roz­ry­wającą wnętrze
cóż żem CI zrobiła
że ra­nisz jeszcze i jeszcze..
choć niewi­doku twe­go doświad­czam co dzień 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2018, 19:46

Głupia ta miłość
Co tak upar­cie trwa mi­mo bez­szans
Naiw­na nadzieja
Co wy­pala wciąż wnętrza
I ser­ce niemota
wciąż wa­li i miota
Jak­byś zwar­cie stałe
Ro­bił mi w nim

A już bez te­go umierałam
W [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 grudnia 2017, 01:44

nies­podziewa­nie pękło mi serce
jak dzba­nek z wrzątkiem
od­padło denko

już nic we mnie nie wleją
kochan­ko­wie chcący mej miłości
już nic nie zmienią 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 października 2017, 23:14

Do M.

Ach miłości ma 
na­pełnij me us­ta
słod­kim na­pojem
swych ust

Ach kocha­ny
roz­bierz mnie z mych obaw
swym wzro­kiem
otul me na­gie myśli
gorącem uczuć swych

Przyjdź do mnie
zaśnij­my w mych marzeniach
już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść

Kar­miła będę Cię swych słów pożarem
Chodź zaśpiewam Ci kołysankę
pod rytm bi­cia me­go serca
Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 29 czerwca 2016, 00:29

w zgodzie z rzeczywistością

nie szu­kam winnych
nie jes­tem tyl­ko po to by być
życia próbuję z każdej strony
różny smak czuję na kub­kach swych

słów nie rzu­cam na wiatr
pew­nie stąpam po ziemi
marzeń mam pełną garść
płyną wraz ze mną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 czerwca 2016, 18:00

.

szłam pew­na siebie
z głową wysoko
z pos­kle­janym sercem
i zno­wu Ty
roz­bi­jasz mnie na
ka­wałki ostre
jak szkło
odurzasz mnie
wariuję
skomlę u twych bram
poplątana
oma­miona pożądaniem
wybucham,
przez twój wzrok
spa­lam się
po­piołem znów unoszę się na wietrze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 maja 2016, 23:23

Strach z miłością nie może iść w parze

boję się wszystkiego
boję się dla Ciebie być

(płomieniem co rozświet­li mrok)

szu­kam sen­su wszystkiego
szu­kam Cię wiecznie
tak jak­byś był mi niezbędny
jak­byś tworzył mą wie­czność

do­tykam Cię w snach
w myślach tworzę sce­nariu­sze
gdzie wszys­tko ma in­ny smak
gdzie się spla­tają nasze dusze

czy­tać chcę Cię jak księgę
chłonąc wiedzę wytrwale
czuć smak twoich ust
na ra­mieniu kłaść się os­pa­le

chcę być, chcę czuć
być częścią twe­go świata
lecz boję się znów
a ten strach mnie przytłacza 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 maja 2016, 00:02

bezsensownych słów zbitka

leżę
myśli przyg­woździły do podłogi

w su­fit patrzę
pajęczy­na kołysze się w rogu

szczęście moje
chy­ba śmieje mi się w twarz

drżę
ale ani ze strachu ani z zimna
z bez­silności chy­ba

przyszedł
zamieszał
poszedł

ga­lima­tias, awan­tu­ra, paradoks

bra­kuje po­wiet­rza

kocham
go
chyba 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 kwietnia 2016, 20:09

Do smutku mej duszy list

Dro­gi smutku,
Znów jes­teś ze mną. Znów mnie prze­nikasz, cho­ciaż przy­sięgałam so­bie, że już nig­dy do te­go nie do­puszczę. Zno­wu mie­szkasz w mych myślach, ser­cu. Znów ra­nisz ko­goś kto po­jawił się w mym [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 7 stycznia 2016, 19:57

* * *

miłość za­wie­szo­na między nami
pra­wie do­tyka nas opuszkami
pra­wie pa­mięta­my o zapomnianym
o drżeniu warg,
o słowach wpół przerwanych
przez wiatr

złość za­wie­szo­na w naszych sercach
za to wa­hanie, za nieod­da­nie
za nieza­kołysa­nie na po­duszce szczęścia

uciek­liśmy przed szyb­szym kołata­niem serca
rzu­ciliśmy się w dwie różne stro­ny
aby da­lej, by się nie sparzyć
te­raz zamarzamy
bez siebie nawzajem
bez og­nia serc
i niepo­koju dusz

bez­sze­les­tnie obu­miera­my w cias­nym za­kamar­ku mieszkań 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 listopada 2015, 04:26
Zeszyty
  • xyz – nat­chnienia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 marca 2018, 09:18Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st dziurą mi w ser­cu [...]

17 lutego 2018, 15:56apoo sko­men­to­wał tek­st ...bo we mnie skry­wa [...]

17 lutego 2018, 15:38apoo sko­men­to­wał tek­st *** niedo­syt ...  

17 lutego 2018, 15:25apoo sko­men­to­wał tek­st dziurą mi w ser­cu [...]

17 lutego 2018, 10:59zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st dziurą mi w ser­cu [...]

16 lutego 2018, 14:48apoo sko­men­to­wał tek­st dziurą mi w ser­cu [...]

15 lutego 2018, 09:05carolyna sko­men­to­wał tek­st dziurą mi w ser­cu [...]

15 lutego 2018, 08:25Papużka sko­men­to­wał tek­st dziurą mi w ser­cu [...]